• Klantbeoordelingen: 9.7
 • Voor 16:00 uur besteld dezelfde dag verzonden
 • Gratis verzending vanaf € 60

Wetgeving dashcams

Het filmen met een dashcam is ideaal om uw route te filmen of als bewijsmateriaal bij eventuele ongelukken en aanrijdingen. Aan het gebruik van een dashcam zijn echter diverse regels verbonden. In de meeste gevallen kunt u in Nederland gewoon gebruik maken van uw dashcam, maar in sommige landen dient u rekening te houden met specifieke regels.

Is het gebruik van een dashcam in Nederland toegestaan?

In Nederland heeft u het recht op vrije nieuwsgaring. Het is dus toegestaan om op de openbare weg te filmen. Zo kunt u dus ook gewoon filmen met uw dashcam. Er zitten echter een paar restricties op deze regel. U neemt bij het filmen namelijk ook persoonlijke beelden op, waardoor degene in beeld direct of indirect herkend kan worden. Hiervoor is meestal geen toestemming gevraagd en de publicatie van deze beelden is verboden. Bij directe identificatie gaat het met name om een gezicht. In sommige gevallen is een directe identificatie ook een typische lichaamshouding. Bij indirecte herkenning gaat het bij dashcams vooral om de kentekenplaat.

 • Het filmen met een dashcam is dus toegestaan.
 • Het herkenbaar publiceren – zonder toestemming van de gefilmde personen – van deze beelden is niet toegestaan.

Ik wil mijn beelden publiceren, maar ik heb geen toestemming. Wat moet ik doen?

Als de gefilmde persoon geen toestemming heeft gegeven of u weet het niet zeker, dan bent u verplicht om alles waaraan de persoon te identificeren is onherkenbaar te maken. Het gaat hierbij om zowel de directe (gezicht en specifieke lichaamshoudingen) als de indirecte identificatie (kenteken). Het onherkenbaar maken van persoonsgegevens doet u bijvoorbeeld door deze gegevens te vervagen (blurren). Daarna mag u het beeldmateriaal pas verspreiden via bijvoorbeeld social media. U voorkomt hiermee ook direct portretrechtclaims.

Hoe zit het met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG?

Zoals hierboven al gedeeltelijk aangegeven, mag u volgens de Nederlandse privacywetgeving op de openbare weg filmen zonder hiervoor toestemming te vragen. De Wbp is van toepassing, omdat er in het opgenomen filmmateriaal herkenbare gegevens worden vastgelegd. Vastgelegde kentekens vormen hierbij beschermde persoonsgegevens die niet gedeeld mogen worden, omdat dit kenteken herleidbaar is naar een persoon voor mensen die inzicht hebben in het kentekenregister. Uw beelden mogen dus enkel voor persoonlijk gebruik worden bewaard.

Zijn er nog andere restricties in Nederland?

Naast de privacywetgeving dient u rekening te houden met de positie van uw dashcam. U mag als bestuurder niet worden gehinderd door de dashboard camera. Let er dus bij de montage van de dashcam op dat de camera niet in uw directe zichtveld staat of hangt. In tegenstelling tot sommige andere landen is het in Nederland wel toegestaan om de dashcam tijdens het rijden te bedienen, mits u de auto camera niet vasthoudt. Dezelfde regels als voor het gebruik van uw telefoon zijn van toepassing (handsfree).

Voorbeeld toegestaan particulier gebruik dashcam in Nederland

“Dashcams worden vaak gebruikt bij verkeersongelukken. De dashcam kan met het beeldmateriaal van het verkeersongeluk zorgen voor het bewijs voor de verzekering. De gegevensverwerking van het beeldmateriaal van de dashcam kan noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bestuurder (verantwoordelijke van de dashcam) om als bewijs te gebruiken voor zijn verzekering om zijn schade te declareren. Op basis van artikel 8 sub f Wbp kan het gerechtvaardigde belang hiervoor een grondslag bieden.” (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens)

Mag ik mijn dashcam gebruiken in het buitenland?

Het verschilt per land in Europa in hoeverre u uw dashcam mag gebruiken. Gaat u op reis binnen Europa? Bekijk dan het onderstaande overzicht om erachter te komen in welke landen u uw dashcam wel of niet mag gebruiken.

Land

Toegestaan / verboden

Opmerkingen

België

Toegestaan

 • Verspreiden van beelden verboden
 • Direct melden bij betrokkenen bij ongeluk als beelden worden gebruikt als bewijsmateriaal

Denemarken

Toegestaan

 • Dashcam mag zichtveld niet beperken
 • Verboden te filmen op privéterrein
 • Rekening houden met privacywetgeving bij publicatie

Duitsland

Afgeraden

 • Gebruik kan leiden tot een boete

Frankrijk

Toegestaan

 • Gebruik als bewijsmateriaal toegestaan
 • Rekening houden met privacywetgeving bij publicatie

Hongarije

Toegestaan

 • Gebruik als bewijsmateriaal toegestaan
 • Meerdere restricties (zie Dataprivacy.hu)

Italië

Toegestaan

 • Rekening houden met privacywetgeving bij publicatie

Kroatië

Toegestaan

 • Rekening houden met privacywetgeving bij publicatie
 • Verboden te filmen op privéterrein en bij grensovergang

Luxemburg

Verboden

 • Het meenemen van een dashcam is niet verboden

Noorwegen

Toegestaan

 • Verspreiding via social media is verboden

Oostenrijk

Verboden

 • In Oostenrijk mag u in het openbaar niet filmen

Portugal

Verboden

 • Er geldt een verplichte vergunning voor het opslaan van persoonsgegevens

Spanje

Afgeraden

 • In Spanje mag u in het openbaar niet filmen

Verenigd Koninkrijk

Toegestaan

 • Dashcam mag zichtveld niet beperken
 • Rekening houden met privacywetgeving bij publicatie

Zwitserland

Afgeraden

 • Erg gecompliceerde regels waardoor gebruik wordt afgeraden